2019-10-25 13.54

Karta över enskilda vägar som lämnas tillbaka

Vägar utanför tätorterna markerade med rött överlämnas till fastighetsägarna.

Efter 30 september 2020 snöröjer inte kommunen enskilda vägar. Fastighetsägare längs enskilda vägar ansvarar från 1 oktober 2020 för snöröjning, drift och underhåll av vägen.

Karta över vägar som lämnas tillbaka till fastighetsägarna

Se karta över enskilda vägar utanför tätorter som lämnas tillbaka till fastighetsägarna senast 1 oktober 2020.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägar utanför tätorterna markerade med rött överlämnas till fastighetsägarna. Samtidigt upphör kommunen att ploga, sanda och underhålla dessa vägar.

Mer information skickas till berörda fastighetsägare under 2019.

Läs mer om att bilda gemensamhetsanläggning och bakgrunden till beslutet.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-10-25 13.54
av Åsa Evertsdotter