2019-08-13 18.04

Hälsorapport: God trygghet och många rör på sig i Härjedalen

Medellivslängden har ökat i Härjedalen och kommunen sticker ut positivt i området psykisk hälsa och stress. Vi rör på oss mer än genomsnittet i riket och tryggheten är relativt god.

Det beskriver rapporten Hälsa på lika villkor. Under våren 2018 skickades 832 enkäter ut till personer i Härjedalens kommun i åldern 16–84 år. 387 enkäter besvarades; en svarsfrekvens på 47 procent.

Medellivslängden i kommunen har ökat och ligger högre än i länet men lägre än i riket. 71 procent av kommunens befolkning upplever att de har ett gott allmänt hälsotillstånd, vilket är i nivå med länet och riket.

Härjedalens kommun sticker ut positivt när det gäller psykisk hälsa. En lägre andel har nedsatt välbefinnande, upplevd stress och depression de senaste 12 månaderna jämfört med hela landet. Andelen personer som är stillasittande 10 timmar eller mer är färre i Härjedalen än i hela landet. Färre kvinnor i Härjedalen har provat cannabis jämfört med genomsnittet i landet.

Tre områden sticker ut negativt i Härjedalen. Andelen socialt deltagande är lägre än i länet och riket. En större andel snusar dagligen jämfört med hela landet och andelen med högt blodtryck är högre än i länet och riket.

- Det finns behov av att arbeta långsiktigt med socialt deltagande, högt blodtryck och levnadsvanor, främst frukt och grönt och daglig snusning, säger Agneta Roberts, alkohol- och drogsamordnare vid Härjedalens kommun.

Läs hela rapporten Hälsa på lika villkor, rapport för Härjedalens kommun 2018PDF (pdf, 629.5 kB)

Foto Jocke Lagercrantz

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-08-13 18.04
av Åsa Evertsdotter