2019-06-25 17.28

Förslag: Utred om Camp Sveg kan bli kultur- och utbildningshus

Bildningsförvaltningen och tillväxtförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut att utreda om det är möjligt att flytta biblioteket i Medborgarhuset i Sveg, vuxenutbildningen och eventuellt andra kommunala verksamheter till Camp Sveg.

Det pågår en översyn av hur kommunens lokaler ska användas och det finns beslut att ha så mycket som möjlighet av de kommunala verksamheterna i egna lokaler.

Kommunstyrelsen sammanträder 3 juli.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-25 17.28
av Åsa Evertsdotter