2019-06-10 15.02

Förslag: Högre matpriser i äldreomsorgen

Socialutskottet har föreslagit att matpriserna i äldreomsorgen höjs med 10 procent. Orsaken är den nya upphandlingen av livsmedel som ligger 10 procent över den tidigare upphandlingen.

Priset för matabonnemang i särskilt boende och matlådor via hemtjänsten höjs från 1 januari 2020 med 10 procent.

- Trots ökningen ligger priset fortfarande under vad det kostar kommunen att köpa råvaror, laga mat, servera den och leverera matlådor; vi tar alltså ut mindre än självkostnadspris. Kostenheten har i uppdrag att se över effektiviteten i produktionen, säger kommunalrådet (C) Anders Häggkvist.

Kommunen subventionerar mat till äldre med 4 miljoner kronor per år. Självkostnadspris skulle vara 5 600 kronor per månad.

Beslut fattades i kommunstyrelsen 3 juni och ska fattas i kommunfullmäktige 10 juni.

De nya matpriserna

Matabonnemang 3 560 kronor per månad.

Mat på korttidsboende 119 kronor per dag.

Matlåda 50 kronor styck.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-10 15.02
av Anna Elfqvist