2019-06-25 17.47

Förslag: Bättre service till dem med större behov av byvaktmästare

Arbete och aktivitet föreslår att nyttjande av byvaktmästare ska baseras på behov – inte ålder – och att beslut om hemtjänst ska finnas för att tjänsterna gräsklippning och snöskottning ska kunna nyttjas.

- Vinsten med behovsanpassad byvaktmästartjänst är att vi kan lägga mer fokus på dem som behöver det. De som inte är i behov av tjänsterna kan istället vända sig till det privata näringslivet, säger Jonas Kojan, chef för tillväxtavdelningen.

Samtidigt föreslår arbete och aktivitet att taxan för byvaktmästartjänsterna höjs från 100 kronor per timme till 200 kr per timme för att ligga på samma nivå som privata företag.

Kommunstyrelsen tar ställning till förslaget 3 juli 2019.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-25 17.47
av Åsa Evertsdotter