2019-06-25 17.23

Förslag: 200 000 kronor till ridskola i Sandbacken

Kommunstyrelsen föreslås den 3 juli säga ja till att medfinansiera en ridskola i Sandbacken utanför Sveg med 200 000 kronor. Summan beviljas under förutsättning att projektet även får sökta medel ur Jordbruksverkets landsbygdsprogram.

Det är Svegs ryttarförening som vill starta ridskolan och andra verksamheter kopplade till hästar. Verksamheten ska göras tillgänglig för alla och ridanläggningen behöver anpassas.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-25 17.23
av Åsa Evertsdotter