2019-02-19 14.17

Förskolan i Härjedalen - uppskattad av barnen, föräldrarna och personalen

Norrskenets förskola ligger i skogsbrynet, där Sveg slutar och de karaktäristiska tallhedarna tar över. Förskolan ser mest ut som en villa. I personalrummet möts förskollärarna Caroline Göthe, Margareta Viberg, Helena Hillborg och förskolechefen Jana Ahlqvist för att prata om hur det är att jobba i förskolorna i östra Härjedalen.

Helena Hillborg, Jana Ahlqvist, Caroline Göthe och Margareta Viberg.

På Norrskenet finns 50 barn på två avdelningar och här jobbar 3 barnskötare och 5 förskollärare. Caroline Göthe är en av dem.

- Det här är en fantastisk arbetsplats. Vi är anförtrodda med stort ansvar och utformar själva vår arbetsdag.

Helena Hillborg, som jobbar på Lillmon i Sveg, tar också upp den stora frihet pedagogerna har att utforma jobbet.

- Vi har en bra vi-känsla och stort utbyte med kollegorna på de andra förskolorna.

Margareta Viberg tycker att det är roligt att gå till jobbet varje dag. Hon jobbar på Hästhagens förskola i Sveg.

- Jag lär mig nytt hela tiden och måste ständigt förändra mig och mitt arbetssätt; det gör jobbet inspirerande.

Helena Hillborg tycker att jobbet är roligt och meningsfullt och att kollegorna är en viktig del i att hon trivs så bra.

- Och det trots att jag har jobbat här i många år. Ingen dag är den andra lik. Det bästa är att se hur barnens kreativitet och lärande utvecklas.

- Stabilitet är viktigt när man jobbar med barn. Därför är jag särskilt glad att medarbetarna vill stanna kvar hos oss. Det är också ett bevis på att de trivs, säger förskolechefen Jana Ahlqvist.

Föräldraenkäterna har hög svarsfrekvens och visar nöjda föräldrar.

- Vi uppfyller de nationella målen och arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Det syns i de kvalitetsredovisningar vi gör. Att medarbetarna vill jobba kvar länge och att söktrycket är stort till de annonser som läggs ut tar jag också som ett gott betyg, säger Jana Ahlqvist.

Hon är förskolechef för fem förskolor och 35 pedagoger. De flesta tjänster är tillsatta med legitimerad personal. Flera medarbetare som inte har legitimation pluggar vidare till förskollärare för att få fasta tjänster.

Jana Ahlqvist har varit biträdande förskolechef och förskolechef i snart fyra år och lägger stor vikt vid att de förskolor hon ansvarar för i Sveg, Lillhärdal och Ytterhogdal ska vara likvärdiga. Det handlar om barnantal och förutsättningar. De goda resultaten vi kan visa på är jämnt fördelade på förskolorna.

Helena Hillborg jobbar som förskollärare på Lillmon i Sveg.

Margareta Viberg har jobbat många år i förskolan. Hon bytte Sveg mot Sundsvall en tid men kom tillbaka. Hon trivs med kollegorna och uppskattar det pedagogiska samarbetet mellan avdelningarna och förskolorna.

- Det är närmare mellan människorna här och närmare till chefen och besluten. Det ger en stark vi-känsla att vi har samma chef.

Även Caroline Göthe känner sig mer delaktig än när hon arbetade i en större kommun.

- Jobbet kräver närvaro och bra relationer; varje dag innebär glädje, sorg och konflikthantering. Det fungerar bra eftersom vi har chefens förtroende och har fått förutsättningar att göra ett bra jobb.

- På dagen är vi som en familj och på eftermiddagen kommer föräldrarna och tar över, säger Margareta Viberg.

Caroline Göthe kommer med mellanmål.

Delaktighet och inflytande är viktiga delar i Jana Ahlqvists ledarskap och varje förskola har egen budget.

- Självklart ska förskollärarna utforma det pedagogiska arbetet. Jag har stort förtroende för personalen, säger Jana Ahlqvist, som själv är förskollärare i botten.

Tre förskolor söker förskollärare.

- Det finns ett stor intresse för yrket och att jobba hos oss, konstaterar Jana Ahlqvist.

Hon flyttade med familjen från huvudstaden till Sveg för fyra år sedan. Hon ville inte att barnen skulle växa upp i storstan.

- Det är en annan livskvalitet här. Jag vill ge barnen både frihet och trygghet och det finns här. Sedan handlar det givetvis också om huspriser och vad man får för pengarna. Vi valde Sveg för det är knutpunkten i Härjedalen, här är det liv och rörelse året runt, säger Jana Ahlqvist.

Helena Hillborg, Margareta Viberg och Caroline Göthe planerar arbetsdagen.

Fakta om förskolorna i östra Härjedalen

35 medarbetare i 5 förskolor. Tre i Sveg, en i Ytterhogdal och en i Lillhärdal.

Sjukfrånvaro: 2,8 procent. Sjuktalet är halverat jämfört med 2017.

Föräldraenkäten 2018 hade en svarsfrekvens på 95 procent: 174 av 183 svarade. På frågan om hur nöjd du är med förskolan svarar 93 procent (162 föräldrar) att de är i hög eller allra högsta grad nöjda.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-19 14.17
av Åsa Evertsdotter