2019-06-18 13.06

Folkhälsopris till Agneta Roberts

Kommunens alkohol- och drogsamordnare Agneta Roberts får Region Jämtland-Härjedalens pris för årets folkhälsoinsats 2019.

Priset tilldelas den som på ett föredömligt och aktivt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan.

Agneta Roberts tar emot Region Jämtland-Härjedalens folkhälsopris av Karin Näsmark, andre vice ordförande regionfullmäktige, Linnea Haggren, förste vice ordförande regionfullmäktige, Agnetha Roberts, Härjedalens kommuns alkohol- och drogsamordnare och Thomas Andersson, ordförande regionfullmäktige.

- Jag är glatt överraskad och tycker att det är väldigt roligt att de tittar på vad vi små kommuner gör och att det uppmärksammas. För oss små kommuner är samarbete viktigt, vi når längre om vi hjälps åt. Jag gläds åt att politikerna och cheferna i vår kommun har blivit mer och mer intresserade av folkhälsa, säger Agneta Roberts.

Motiveringen till priset lyder: Agnetha Roberts verkar i sin roll som folkhälsosamordnare med ett stort engagemang för en positiv utveckling av folkhälsa för så väl äldre som yngre innevånare i Härjedalens kommun.

Ett exempel är inköp av ipad till äldreboenden för att öka möjligheterna för äldre att socialisera sig via Facetime och uppdatera sig via nyheter och liknande. Andra exempel är arbete med en kemikaliefri förskola och insatser för att minska tobaksanvändningen hos skolelever.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-18 13.06
av Åsa Evertsdotter