2019-02-11 16.25

Dokumentation från mötet om ny sträckning av E45:an klar

Trafikverket har publicerat dokumentationen från samrådsmötet i Sveg 23 januari om ny sträckning av E45:an. Dokumenten finns att läsa på Trafikverkets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Samråd för Trafikverkets planer för ny sträckning Rengsjön-Älvros pågår till 12 februari 2019. Samrådet avser lokalisering, utformning och miljöpåverkan. Allmänheten är välkommen att bidra med kunskap om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till.

Vägplan med miljökonsekvensbeskrivning och förslag till nybyggnad samt indragning av väg från allmänt underhåll, bland annat väg 84 söder om Bäckänget, finns tillgänglig i Medborgarhuset i Sveg.

Synpunkter: Skickas senast 13 februari med diarienummer TRV 2018/95932 till
Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller
investeringsprojekt@trafikverket.se.

Läs mer om ny sträckning av E45 på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-11 16.25
av Åsa Evertsdotter