2019-09-13 13.27

Digitala lås i hemtjänsten säkrare och enklare för alla

Under hösten installeras digitala lås hos alla som har hemtjänst och 550 personer får en extra låskolv på sin ytterdörr.

De som jobbar i hemtjänsten får med de digitala nycklarna en betydligt enklare nyckelhantering. Det nya nyckelsystemet beräknas bli en miljon kronor billigare än den traditionella hanteringen av nycklar.

- Men framför allt är det digitala låssystemet säkrare, säger Anda Embretzen, socialchef.

En extra låskolv sätts i låset på utsidan av ytterdörren. Låskolven är digital och öppnas med en särskild nyckel. Den nyckeln har bara den hemtjänstpersonal som ska öppna just den dörren under ett visst arbetspass.

Nycklar som kommer bort tas ur systemet och kan inte användas längre.

De digitala låsen börjar monteras i Sveg under hösten. Innan året är slut ska de vara i bruk i hela kommunen. Inget syns på dörren när låskolven har tagits bort, inget skruvas fast, den extra kolven sitter utanpå det ordinarie låset. Berörda kommer att få information om detaljerna.

Kommunen har upphandlat låssystemet av Swedlock och alla nycklar och lås är hyrda. Avtalet löper på två år och kan förnyas i två år till. I avtalet ingår även digitala medicinskåp. De installeras först i Funäsdalen, med början i vinter.

En extra låskolv sätts i låset på utsidan av ytterdörren. Låskolven är digital och öppnas med en särskild nyckel.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-09-13 13.27
av Åsa Evertsdotter