2019-12-12 11.42

Byggstart för vindparken i Skaftåsen

I vinter startar byggandet av de 35 vindkraftverken i Skaftåsen utanför Lillhärdal. Vindparken beräknas vara färdigställd i slutet av 2021.

Härjedalens natur och vindlägen gör kommunen till en attraktiv plats för investeringar i vindkraft. Vindparken i Skaftåsen utanför Lillhärdal bidrar till minskad belastning på miljön.

- Investeringen ger, förutom viktiga klimateffekter, Härjedalen möjlighet att utvecklas inom en ny näring och nya teknikområden, säger kommunalrådet Anders Häggkvist (C).

Sverige har ett mål att till 2040 minska miljöpåverkan och ha ett hundraprocentigt förnybart elsystem med hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan.

- Jag hoppas att företagen i Härjedalen kan dra fördelar av de investeringar som görs och att företagarna tar den möjligheten, säger vice kommunalråd Lars-Gunnar Nordlander (S).

Vindkraftparken i Skaftåsen förväntas producera el för ca 100 000 hushåll (förbrukning på 5 000 kilowattimmar per år). Det är bolaget Arise som bygger vindparken.

Mer information
Sören Björklund, vindkraftsamordnare Härjedalens kommun
072-238 72 18, soren.bjorklund@herjedalen.se

Per-Erik Eriksson, Operativ chef Arise
070-240 99 02, per-erik.eriksson@arise.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-12-12 11.42
av Anna Elfqvist