2019-02-28 10.00

Byggstart för vindparken i Åndberget

Under våren startar byggandet av de 53 vindkraftverken i Åndberget utanför Lillhärdal. Vindparken beräknas vara färdigbyggd i slutet av 2021.

Härjedalens natur och vindlägen gör att kommunen är en attraktiv plats för investeringar i vindkraft. Vindparken i Åndberget utanför Lillhärdal bidrar till att minska belastningen på miljön. Det medför att Härjedalen i framtiden kan behålla sin framstående position inom naturupplevelser och vinterturism.

- Investeringen ger, förutom viktiga klimateffekter, Härjedalen möjlighet att utvecklas inom en ny näring och nya teknikområden, säger kommunalrådet Anders Häggkvist (C).

Sverige har ett mål att till 2040 minska miljöpåverkan och ha ett hundraprocentigt förnybart elsystem med hög leveranssäkerhet och låg miljöpåverkan.

- Jag hoppas att företagen i Härjedalen kan dra fördelar av de investeringar som görs och att företagarna tar den möjligheten, säger vice kommunalråd Lars-Gunnar Nordlander (S).

Vindkraftparken i Åndberget förväntas producera el för 160 000 hushåll, motsvarande 5 000 kilowattimmar per år. Det är bolaget OX2 som bygger vindparken.

Mer information

Sören Björklund, vindkraftsamordnare Härjedalens kommun
072-238 72 18, soren.bjorklund@herjedalen.se

Björn Olofsson, projektledare OX2 vindkraftparken i Åndberget
070-332 00 51, bjorn.olofsson@ox2.com

Anders Häggkvist och Lars-Gunnar Nordlander

Anders Häggkvist (C), kommunalråd och Lars-Gunnar Nordlander (S), vice kommunalråd

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-28 10.00
av Anna Elfqvist