2019-06-25 14.17

Badplatsen vid Sandtjärn har vandaliserats - igen

Vattenposten har vid flera tillfällen sparkats sönder och dricksvatten har flödat ut över badplatsen.

Badplatsen Sandtjärn i Sveg har även i år vandaliserats. Varje morgon är badplatsen nerskräpad och flera saker har förstörts. Vattenposten har vid flera tillfällen sparkats sönder och dricksvatten har flödat ut över badplatsen.

Fritidsenheten har tagit bort grillringen sedan besökare har försökt elda upp en brandsläckare och annat löst material som finns på eller intill stranden. Grillringen har även använts för att krossa stora mängder glas.

Vid flera tillfällen har vaktmästarna behövt säkra bryggan, som lossats från sina förtöjningar.

– Den möjlighet vi har till en badplats centralt i Sveg vill vi verkligen värna om. Jag hoppas att förstörelsen upphör så att vi kan fortsätta att ha en badplats med färskt vatten, bord och bänkar, omklädningsrum och brygga. Vi skulle gärna erbjuda möjligheter att elda om det inte innebar vandalisering av skog och andra saker som finns i närheten, säger Margrethe Sundberg, fritidsenheten.

Soptunnorna vid Sandtjärn har knuffats omkull.

Någon har försökt elda upp en brandsläckare i grillringen på stranden vid Sandtjärn.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-25 14.17
av Åsa Evertsdotter