2019-03-12 17.01

Alla barn i centrum stärker relationen föräldrar-barn

Utbildningen ABC - alla barn i centrum vänder sig till föräldrar med barn i åldern 3-12 år som vill stärka relationerna med sina barn.

Tillsammans diskuterar gruppen hur man kan stärka relationerna mellan föräldrar och barn genom att fokusera på det som fungerar bra i relationerna. De lärdomar och insikter som kommer fram praktiserar deltagarna hemma.

Utbildningen omfattar fyra träffar i Sveg. Första träffen är obligatorisk.

Plats
Svegs hälsocentral, Familjecentralen plan 1.

Tider för träffarna
Onsdag 20 mars 17–19.30
Onsdag 3 april 17.00–19.30
Onsdag 17 april 17.00–19.30
Onsdag 8 maj 17.00–19.30

Anmälan görs senast 13 mars till dem som leder träffarna
Anki Trygg, förskollärare, 072-226 41 98
anki.trygg@zonline.se

Ingeborg Johansson, familjepedagog, 070-625 17 20
ingeborg.johansson@herjedalen.se

Välkommen!

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-03-12 17.01
av Åsa Evertsdotter