2018-04-26 09.02

Trafikljus ökar säkerheten vid flygplatsen

Vägtrafiken till och från Sundsätt kan inte passera flygplatsen medan ett flygplan startar eller landar.

Från början av maj kommer det att finnas trafikljus i båda riktningarna längs vägen mellan Nilsvallen och Sundsätt där vägen passerar flygplatsen. Trafikljusen aktiveras endast i samband med starter och landningar västerut på bana 09 för att vägtrafiken ska beröras så lite som möjligt.

Det kommer även att råda stoppförbud längs Sundsättvägen mellan trafikljusen och det är förbjudet att vistas mellan trafikljusen på vägen medan flygplan startar och landar västerut. Trafikljusen sätts upp för att öka säkerheten för både flyget och dem som nyttjar vägen.

Trafikverket, länsstyrelsen och kommunen har gett tillstånd att sätta upp trafikljusen. Säkerheten kring flygplatser regleras av Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, EASA.

Mer information
Mathias Wiberg, flygplatschef
0680-71 42 66

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-04-26 09.02
av Åsa Evertsdotter