2018-11-09 15.00

Stort intresse för ny hälsocentral i Funäsdalen

Näsvallssalen i Fjällmuseet var närmast fullsatt i torsdagskväll när Region Jämtland-Härjedalen och Härjedalens kommun bjöd in till information om planerna på samarbete inom vård och omsorg. Det handlar om en ny hälsocentral, nytt omsorgsboende, hur samarbete kan ge bättre vård och omsorg och locka fler att söka jobb här.

Den nya byggnaden är tänkt att placeras på tomten väster om hälsocentralen i Funäsdalen. De preliminära arkitektskisserna visar en byggnad i tre våningar ovan jord. Detaljplanen behöver revideras och blir troligen blir klar hösten 2019 för att bygget ska bli verklighet.

– Det här samarbetet och vad det kan resultera i är en typisk glesbygdslösning, sa kommunalrådet Anders Häggkvist. När bygget är klart utlöser det en kedja av verksamheter som flyttar och kan ge fler lägenheter i Funäsdalen. En tanke är att kommunkontoret flyttar till gamla hälsocentralen och då skulle nuvarande kommunkontor också bli boende.

– Det är viktigt att inte bygga för stort, men inte heller för litet, varje kvadratmeter kostar pengar, påpekade Härjegårdars vd Hans Heuser.

I det nya bygget finns – förutom hälsocentral – preliminärt plats för 20 personer i särskilt boende och 8 platser för korttidsvård som delas med närvårdsplatserna.

Regionen och kommunen var överens om att samarbete krävs för att få till en god vård och underlätta rekryteringen.

– Vi vill gärna utveckla närvårdsplatser i Funäsdalen tillsammans med kommunen. Det kan bli verklighet om vi bygger tillsammans. Det har många fördelar, sa Maria Carlund, närvårdsområdeschef i Härjedalen.

I Götaland gör sjuksköterskor gör uppdrag åt ambulansen och ambulanssköterskorna gör uppdrag åt kommunen. Om kommunens sjuksköterska gör en bedömning kan ambulanssjukvårdare bistå. De har olika kompetens och här kan man hjälpa varandra mer. Räddningstjänstens insatser kan också behöva stärkas med sjuksköterskor.

– Det finns möjlighet att få med sjuksköterska och läkare under dagtid när räddningstjänsten åker på larm i väntan på ambulans, sa Maria Carlund. Vi jobbar på att kunna erbjuda det även under jourtid.

Drygt 90 personer besökte mötet och halva mötet ägnades åt att besvara publikens många frågor. Några handlade om varför det särskilda boendet var placerat högst upp i huset, var maten skulle lagas och terrasser för utomhusvistelse. Hans Heuser tackade för insiktsfulla synpunkter och lovade att ta med sig synpunkterna i planeringen.

– Vi kommer att bjuda in representanter för dem som ska arbeta här och även pensionärsföreningarna för att få in deras viktiga erfarenheter, sa socialchefen Anda Embretsen.

Flera i publiken aktualiserade demenssjukas särskilda behov.

– Boende för olika diagnoser är den bästa lösningen och vi ska se över om en egen avdelning för demenssjuka kan göras, lovade Anda Embretsen.

En fråga handlade om var folktandvården ska finnas i framtiden.

– Inget hindrar att folktandvården planeras in i de nya lokalerna, svarade Anders Häggkvist.

En fråga rörde nytt LSS-boende i Funäsdalen.

– Socialnämnden har fattat beslut om nytt LSS-boende i Olen, meddelade Anda Embretsen.

Några i publiken aktualiserade frågan om var äldre som behöver boende ska placeras.

– Vi vill att det ska finnas plats nära när vi blir äldre. Om man är 90 år och sjuk vill man inte flytta till Sveg eller Ytterhogdal. Det skulle vara ett minus för alla. Det finns 27 platser på Fjällsol idag och ni planerar för 20 i den nya byggnaden. Samtidigt säger ni att vi blir äldre, det är ett märkligt resonemang.

– Inom tio år ser vi kanske två till sådana här boende på två orter till i Härjedalen, sa Anders Häggkvist och konstaterade att det kan vara så att man inte får boende i sin hemby från början.

–I den bästa av världar har vi – förutom bra omsorg – fullt utrustat kök med sex måltidstillfällen per dygn. Men det är svårt att få ihop med de resurser vi har, förklarade Anders Häggkvist.

Några i publiken uttryckte sitt gillande över den planerade utvecklingen.

– Vi behöver det här. Det är fantastiskt att ni väljer att satsa här i Funäsdalen där det växer. Det är jätteroligt.

– Om allt går som på ett snöre kan den nya hälsocentralen med särskilt boende vara klar om tre år, sa Hans Heuser.

– Ett stort problem är att det är svårt att hitta byggare, riposterade Anders Häggkvist, men vi kan hoppas.

Gunnel Gyllander

Kommunchefen Gunnel Gyllander hälsar välkommen till mötet om samarbete mellan kommunen och regionen i Funäsdalen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-11-09 15.00
av Anna Elfqvist