2018-07-19 19.13

Skogsbränderna i Härjedalen - Uppdatering onsdag 18 juli

Förbjudet att vistas i Olingdal, Härjeåsjön och Olingdalsvallen

Olingdal, Härjeåsjön och Olingdalsvallen är fortfarande evakuerade områden och är det tills vidare.

Evakuerade personer som behöver hjälp tar kontakt med personalen på flygplatsen i Sveg.

Eldningsförbud

På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutat om eldningsförbud. Beslutet gäller tills vidare. Förbudet omfattar all eldning utomhus, även vid särskild iordningsställda grillplatser samt användande av portabla sprit- och gasolkök.
General fire ban in Jämtland CountyPDF (pdf, 136.8 kB)
Entscheidung über generelles Feuerverbot in JämtlandPDF (pdf, 116.2 kB)
:یامتلاند مقاطعة في النیران لاشعال عام حظرPDF (pdf, 196 kB)

Insamling till dem som jobbar med bränderna i Härjedalen fick snabbt ihop 80 000 kronor

Helena Bredesen har tillsammans med kommunens Frivilliga resursgrupp startat en insamling för dem som vill bidra med pengar till mat och andra förnödenheter till de som arbetar med att släcka bränderna i Härjedalen.

- Jag startade gruppen mitt på dagen idag onsdag och har nu, åtta timmar senare, fått in 80 000 kronor. Men vi behöver mer pengar. Det här kommer att bli ett långdraget uppdrag, säger Helena Bredesen.

Vill du bidra: Swisha till 072-220 88 20.

Flygförbud i hela östra Härjedalen

Härjedalen Sveg Airport har utfärdat ett totalt flygförbud inom flygplatsens luftrum för alla icke behöriga luftfartyg, inklusive drönare. Flygförbudet gäller tills vidare. De enda luftfarkoster som får flyga inom området är ambulans, polis, räddningstjänst och de som deltar i släckningen av bränderna.

- Området med flygförbud är stort, det omfattar hela östra Härjedalen, säger flygplatschef Mathias Wiberg.

Orsaken är att luftrummet behövs för de flyg som bekämpar de svåra skogsbränder som härjar inom området.

Flygplatsen i Sveg bas för brandbekämpningsflyget

De helikoptrar och flygplan som bekämpar bränderna i Härjedalen, norra Dalarna och västra Hälsingland tankas här

- Vi har tio helikoptrar här idag och väntar in fem till under kvällen. Två vattenbombningsplan från Italien är på plats arbetar för fullt, säger Mathias Wiberg, flygplatschef.

Bekämpar flera bränder under dagen - väntar på fler brandmän och slangar

- Under onsdagen inriktar vi oss på att släcka de mindre bränderna i Härjedalen. De större i Fågelsjö, Sonfjället och Storbrättan försöker vi hindra från att sprida sig. Samtidigt letar vi mer resurser för att kraftsamla runt de större bränderna. Vi behöver brandmän, slang och annat som behövs vid skogsbrandbekämpning, säger Roger Ohlsson, brytpunktsbefäl vid räddningstjänsten i Sveg.

Under dagen vattenbombar ett flygplan branden vid Fågelsjö. Planet hämtar vatten i Orrmosjön. Det är förbjudet att vistas på sjön eller i närheten av den.

Ett annat flygplan har fått tekniska problem och ska lagas innan det kommer till Sveg för att tanka och sedan hämta vatten i Orrmosjön.

Stänger skogsbilvägar

Fem skogsbilvägar i området mellan Fågelsjö och Lillhärdal stängs.

- Vi vill inte ha civila i området. Det är för farligt att vistas där, säger Roger Ohlsson vid räddningstjänsten.

Första brandflyget på väg till branden - har hämtat vatten i Orrmosjön

Första flygplanet har hämtat vatten i Orrmosjön och är på väg till branden utanför Fågelsjö. Flygplanen tar 6-8 kubikmeter vatten.
 

Räddningstjänsten behöver fria vägar

Åk inte Europaväg 45 från söder om Fågelsjö till Sveg och väg 504 från Sveg till Lillhärdal i onödan. Det gäller även alla småvägar mellan Lillhärdal och Fågelsjö.

- Vi vill inte att folk som inte måste vara ute och åka ska finnas på vägarna. Det är helt enkelt för många nyfikna ute och tittar. Vi behöver fri framfart för transporter som behövs för att bekämpa branden, säger Roger Ohlsson vid Räddningstjänsten i Sveg.

Rök

Många byar drabbas av rök från bränderna i Härjedalen. Den är inte farlig men kan vara besvärande. Stäng dörrar och fönster om ni känner obehag av röken.

Branden har stannat upp - flygplan på väg

Räddningstjänsten har under natten lyckats begränsa spridningen av den skogsbrand som hotat Olingdal och Härjeåsjön. Branden finns 2 kilometer öster om Stensjön och Olingsjövallen. Under natten har den expanderat något åt sydväst, där inte någon bebyggelse hotas i dagsläget.

Under dagen har räddningstjänsten begränsade möjligheter att göra insatser med personal på marken. Fallande träd gör det riskabelt.

- Vi kan inte hantera mer personal än vi redan har, säger räddningstjänstens räddningsledare Leif Ekström, som är på plats i Fågelsjö.

Under natten mot onsdag har 2 helikoptrar vattenbombat området. En tredje helikopter ansluter under dagen. Under förmiddagen anläder ett brandsläckningsflyg från Italien. Det andra planet från Italien är försenat på grund av tekniska problem.

Experter på skogsbrandsbekämpning anlände under gårdagen.

- Vi drar nu upp strategier för dagen. Moteld är en av de metoder som diskuteras för att hindra att branden sprider sig, säger Leif Ekström.

Vattenbombning med flygplan - lämna sjöområdet
Water bombing with airplane - leave the lake area

För att bekämpa skogsbränderna i länet har vi under onsdagmorgon tillgång till flygplan för vattenbombning. Denna typ av plan flyger över vattenytan och samlar in vatten.

Lämna sjöområdet

Det är viktigt att:

  • Ingen befinner sig på de vatten där flygplanen går ned för att hämta vatten
  • Det inte flygs över detta vatten med drönare eller andra flygande föremål eller farkoster.

Orrmosjön Vid Orrmosjön i Härjedalen kommer ett plan hämta vatten onsdagmorgon från klockan 9 och på obestämd tid framåt. Uppehåll dig inte i sjön och flyg inte över den.

English

To fight the forrest fires i Jämtland county, starting Wednesday morning, water bombing planes will be used. This kind of planes fly very low over the water to load water.

Leave the lake area


It is important that:

  • No one is in this water where the plane will fly.
  • No flying objects, like drones, is in the air over this water.

Lake Orrmosjön
At lake Orrmosjön in Härjedalen municipality a plane will load water starting Wednesday morning from 9 o'clock and onwards. Leave the water and do not fly over it.

Vill du bidra med frivilliga insatser

De som vill bidra med frivilliga insatser och resurser ska mejla namn, kontaktuppgifter och vilka resurser och kompetenser ni ställer till förogande till kommun@herjedalen.se. Någon från Frivilliga resursgruppen kontaktar de personer vi har uppdrag för.

 

Radio- och tv-sändningar

P4 Radio Jämtland och SvT1 och SvT2 sänds från Brickan och kan höras och ses i Svegsområdet.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-07-19 19.13
av Åsa Evertsdotter