2018-05-23 15.02

Sex nya övningsskolor i Härjedalen tar emot lärarstudenter

Skolorna i Funäsdalen, Vemdalen och Norra skolan i Sveg och förskolorna i Funäsdalen, Vemdalen och Sveg har utsett till certifierade övningsskolor för blivande pedagoger.

- Eftersom vi är en så liten kommun vill vi ha vissa skolor som övningsskolor för att i framtiden kunna rekrytera de lärarkandidater, förskollärare och fritidspegadoger som gjort sin praktik hos oss, säger Tina Svensson Hammargård, skolutvecklingsledare.

En särskilt utvald övningsskola tar emot lärarstudenter och alla pedagoger på skolan fungerar som handledare. Det innebär ett tätt samarbete mellan skolornas handledare, universitetets lärare och forskare om ämnesdidaktisk utveckling och utveckling av handledarrollen.

I samarbete med Mittuniversitetet har skolorna utbildats under ett år för att stärka kompetensen hos personalen så att de kan ta emot studenterna på ett bra sätt.

- Vår förhoppning är att på sikt knyta forsknings- och utvecklingsarbete till de särskilt utvalda övningsskolorna, säger Tina Svensson Hammargård.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-05-23 15.02
av Åsa Evertsdotter