2018-02-08 16.55

Ris och ros under möte om Härjedalskontraktet

Bättre dialog och snabbare bygglovshantering var de stora frågorna när kommunen mötte företagare i Funäsdalen för att följa upp de tidigare överenskomna punkterna om service och dialog i Härjedalskontraktet.

- Tala om hur ni vill att vi ska kommunicera, vi kommer faktiskt inte hit för att få beröm, sa kommunchefen Gunnel Gyllander till de 40 företegare som kommit till Eriksgården i Funäsdalen för att prata om Härjedalskontraktet.

På plats fanns även kommunalråden Anders Häggkvist (C) och Thomas Wiklund (M) och representanter från näringslivsavdelningen och samhällsbyggnadsförvaltningen.

De stora frågorna under kvällen handlade om hur företagen vill kommunicera med kommunen, handläggningstider för bygglov och hanteringen av avfall för företagen.

- Det har inte blivit bättre med bygglovsärendena sedan vi skrev Härjedalskontraktet, sa en deltagare.

- Det kommer hela tiden krav på att komplettera ärendet och då förlängs handläggningstiden. Jag tycker att ni ska ta fram en lathund för bygglov, sa en annan deltagare.

Anders Häggkvist berättade att han vill ha nämndmöten för att besluta om bygglov varje månad.

- Jag vet att vi är dåliga på information men vi jobbar på att bli bättre. Vi kommer gärna ut och träffar er företagare om ni vill det, det är era skatter och avgifter vi lever på, sa Anders Häggkvist.

Några företagare påpekade att containrarna för plast och kartong vid återvinningen i Ljusnedal oftast är fulla och andra företagare ville ha mer dialog vid kontroller av livsmedelslokaler.

Näringslivsavdelningen fick beröm för att det blivit enklare att komma i kontakt med dem och många tyckte att kommunen blivit bättre på dialog de senaste åren.

- Nu tar vi med oss era synpunkter hem och arbetar för att bli ännu bättre, sa Gunnel Gyllander.

Det finns två tillfällen till att möta kommunen för att framföra synpunkter. Måndag den 12 februari i Hede och onsdag 14 mars i Sveg.

Med Härjedalskontraktet vill kommunen bygga ett bättre näringslivsklimat till nytta för näringslivet och alla som bor i, verkar och besöker Härjedalen.


Härjedalskontraktet diskuteras med företagare i Funäsdalen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-02-08 16.55
av Åsa Evertsdotter