2018-03-06 18.05

Pressmeddelande:
Många tömmer inte sina avfallskärl

Det finns hushåll och verksamheter som under förra året inte tömt sitt avfallskärl en enda gång. Det visar en rapport som renhållningsavdelningen tagit fram.

– Häpnadsväckande nog finns det permanentboende med på listan. Jag är förvånad över det. Alla hushåll genererar avfall på ett eller annat sätt, säger Lina Eklund.

Renhållningsavdelningen har tagit fram listor på 140-literskärl, som främst används av villahushåll, där ingen tömning skett under 2017. En lista på 370-literskärl ,som ofta nyttjas av verksamheter och flerfamiljshus, visar att det finns kärl som inte blivit tömda eller tömts alltför sällan i förhållande till vad som förväntas.

– Det här lämnar vi nu till en miljöinspektör för handläggning eftersom det kan vara ett brott mot miljöbalken, säger Lina Eklund, renhållningschef.

Mer information

Lina Eklund, avdelningschef för renhållningen

0680-163 74

RENHÅLLNINGEN I HÄRJEDALENS KOMMUN

Avtalet om avfallsinsamling, som är värt knappt 10 miljoner kronor per år, trädde i kraft den 1 juli 2016 och är tecknat med Lundstams åkeri och återvinning AB. De har anlitat Herab som underentreprenör. Avtalet löper på knappt fem år med möjlighet till två års förlängning.

Renhållningen i Härjedalen hanterar avfall från 17 000 bostäder och driver sex återvinningscentraler. Närmare 11 000 abonnenter är kunder hos renhållningen. Årligen görs 3 000 tömningar av enskilda avlopp.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-03-06 18.05
av Åsa Evertsdotter