2018-06-01 12.20

Postlistorna bort från webbplatsen

Kvinna som står framför en dator vid ett skrivbord i kontorsmiljö.

Kommunen har slutat publicera postlistor på webbplatsen. Den som önskar ta del av en postlista är välkommen att mejla till kansliet, kommun@herjedalen.se.

- En stor del av handlingarna på postlistan är korrespondens med enskilda personer så en postlista innehåller alltså personuppgifter. För att värna den enskildes integritet och för att leva upp till de krav som GDPR ställer på behandling av personuppgifter publiceras postlistan tills vidare inte på herjedalen.se, säger Sarah Tjärnås, nämndsekreterare.

Från den 25 maj gäller den europeiska dataskyddsförordningen, General Data Protection Regulations, GDPR, i EU. Förordningen reglerar hur företag och myndigheter får hantera personuppgifter. Den som behandlar personuppgifter får enbart göra det för vissa klart definierade ändamål och inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-06-01 12.20
av Anna Elfqvist