2018-04-03 12.28

- Positivt att fler sorterar i Lofsdalen

Under helgen har återvinningsstationen i Lofsdalen inte räckt till. Behållarna med återvinningsmaterial tömdes tidigt under tisdagsmorgonen av Förpacknings- och tidningsinsamlingens entreprenör Lundstams.

- Jag kan bara beklaga att det har sett ut som det gjort på återvinningsstationen i Lofsdalen under påsken. Vi för en dialog med FTI, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som ansvarar för återvinningsstationerna, om att öka tömningsfrekvensen. Alla förpackningar har tidigare hamnat i containern för hushållsavfall. Det är positivt att många i området tar ett större ansvar för sorteringen av förpackningar, säger, Lina Eklund, renhållningschef.

I juli 2017 togs containrarna för hushållsavfall bort från Lofsdalen och fastighetsägarna fick möjlighet att få egna kärl för hushållssopor. Ett dussin samfälligheter har valt att ha containrar för sina medlemmar.

- Vi har i brev erbjudit alla fastighetsägare att få gröna kärl för hushållssopor men om någon har missat det är de välkomna att kontakta oss så löser vi det, säger Lina Eklund.

Inför denna vintersäsong har två nya återvinningsstationer ställts upp, i Björnrike och Ramundberget.

- Det har funnits önskemål om fler återvinningsstationer i Lofsdalen men eftersom kommunen inte har mark att anvisa till Förpacknings- och tidiningsinsamlingen för att sätta upp fler stationer har inte den frågan kunnat lösas, säger Lina Eklund.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-04-03 12.28
av Åsa Evertsdotter