2018-12-12 15.59

Nya taxor för barnomsorg 2019

Staten höjer inkomsttaket för maxtaxa från 1 januari 2019.

Hushåll med sammanlagd inkomst över 47 490 kronor per månad brutto får höjda avgifter för förskola och fritidshem.

Högsta avgiftsbelopp per månad

Förskola

Barn 1: 3 procent av inkomsten - högst 1 425 kronor per månad

Barn 2: 2 procent av inkomsten - högst 950 kronor per månad

Barn 3: 1 procent av inkomsten - högst 475 kronor per månad

Fritidshem

Barn 1: 2 procent av inkomsten - högst 950 kronor per månad

Barn 2: 1 procent av inkomsten - högst 475 kronor per månad

Barn 3: 1 procent av inkomsten - högst 475 kronor per månad

Från fjärde barnet debiteras ingen omsorgsavgift. Yngsta barnet räknas som barn nummer 1.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-12-12 15.59
av Åsa Evertsdotter