2018-12-11 09.05

Nya ordföranden i fullmäktige och ledamöter i kommunstyrelsen

Vid ett kvällsmöte i Hede den 10 december 2018 valde kommunfullmäktige ledamöter till kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Ordföranden för kommunfullmäktige 2018-2022
Protokollet justerades under kvällen.

Kommunfullmäktiges ordförande
Pernilla Heijdenbeck-Persson (S)

Kommunfullmäktiges förste vice ordförande
Gunnar Hedin (C)

Kommunfullmäktiges andre vice ordförande
Åke Remén (V)


Ledamöter i kommunstyrelsen 2019-2022
Mats Ericsson (C)
Jenny Hansen (C)
Anders Häggkvist (C)
Margareta Mahmoud-Persson (KD)
Johan Fredholm (M)
Lars-Gunnar Nordlander (S)
Gunilla Zetterström-Bäcke (S)
Magnus Karlsson (S)
Åke Remén (V)
Olle Larsson (LPO)
Billy Anklew (LPO)

Ordförande i kommunstyrelsen
Anders Häggkvist 2019-2020
Lars-Gunnar Nordlander 2021-2022

Vice ordförande i kommunstyrelsen
Lars-Gunnar Nordlander 2019-2020
Anders Häggkvist 2021-2022

Protokollet justeras måndag 17 december 2018.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-12-11 09.05
av Åsa Evertsdotter