2018-10-04 18.14

Nominera till Härjedalens kommuns kulturpris senast 19 oktober

Nominera en person, en grupp eller en organisation till Härjedalens kommuns kulturpris senast den 19 oktober.

Pristagaren ska ha utfört särskilt värdefulla insatser inom det kulturella området. Pristagarna ska vara bosatta i kommunen. I särskilda fall kan pris delas ut till pristagare som genom sin verksamhet har eller har haft nära anknytning till kommunen.

Kulturpriset kan inte sökas. Pristagare ska nomineras och priset kan bara erhållas en gång om inte synnerligen starka skäl finns. Kulturpriset är på 10 000 kronor så länge kommunfullmäktige inte beslutar annat.

Kulturpristagare utses av Nämnden för bildning, fritid och kultur. Nämnden ska motivera beslutet och det kan inte överklagas. Nämnden bestämmer när priset delas ut och kan utse kulturpristagare som inte nominerats av allmänheten.

Läs mer om Härjedalens kommuns kulturpris

Nominera till Härjedalens kommuns kulturpris

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-10-04 18.14
av Åsa Evertsdotter