2018-11-07 10.37

Militära kolonner längs väg 84

Natoövningen Trident Juncture 2018 håller på att avslutas. De flesta hemtransporterna sker via riksväg 84 från norska gränsen till Sveg, där förbanden lastas på järnväg för vidare transport till hemorterna.

De flesta tunga transporter sker från eftermiddag 7 november till och med 9 november. Andra vägar i länet nyttjas för mindre transporter.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-11-07 10.37
av Åsa Evertsdotter