2018-05-08 17.17

Inlandskommunerna samlas i Sveg

Den 16 och 17 maj samlas Sveriges inlandskommuner till det 28:e Inlandstinget som i år hålls i Sveg. I samband med tinget har även Inlandsbanan förlagt sin årsstämma till Sveg.

Under dagarna kommer regeringens landsbygdsproposition att diskuteras vid en paneldebatt. Andra programpunkter tar upp inlandets järnvägar och biomassa från inlandet. I samband med den programpunkten görs ett studiebesök vid Härjeåns Energis nya kraftvärmeverk.

Inlandstinget blir det första evenemanget i det renoverade Camp Sveg, Svegs nya konferens- och eventanläggning.

Inlandstinget arrangeras av Inlandskommunernas Ekonomiska Förening, IEF, i samarbete med Inlandsbanan AB och Härjedalens kommun. IEF är ett samarbetsorgan som arbetar för att utveckla inlandet. Samarbetet har sitt ursprung i engagemanget för att rädda Inlandsbanan. Det inleddes redan i början av 1970-talet. IEF knyter även samman kommunerna kring andra angelägna frågor för att utveckla inlandet. Exempel är inlandets roll i omställningen till ett hållbart samhälle, där dess naturresurser har stor betydelse.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-05-08 17.17
av Åsa Evertsdotter