2018-02-22 09.50

Högre taxa för livsmedelstillsyn

Kommunfullmäktige beslutade den 19 februari 2018 att höja taxan för livsmedelstillsyn med 100 kronor till 1 300 kronor per timme. Den nya taxan har trätt i kraft eftersom kommunfullmäktige beslutade att justera punkten efter mötet.

Livsmedelstillsynen ska bära sina egna kostnader via avgifter och inte finansieras med skattemedel.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-02-22 09.50
av Anna Elfqvist