2018-05-16 10.54

Härjedalens gymnasium startar draghundsutbildning

Skolverket har godkänt en nationell idrottsutbildning för draghund, nordisk stil, vid Härjedalens gymnasium i Sveg.

Skolchefen Carina Nilsson ser det som ytterligare ett steg i utvecklingen av Härjedalens gymnasium.

- Det här ger oss möjligheter att utveckla både skolan och kommunen ytterligare. Idrottsutbildning med draghund passar bra ihop med skidutbildningen. De kommer att samläsa och utbildningarna kompletterar varandra, säger Carina Nilsson.

Tolv platser fördelas på de tre år utbildningen varar. Det innebär i praktiken att fyra elever tas in varje höst. Skolverkets beslut om nationell idrottsutbildning gäller för fyra år, från hösten 2019.

Utbildningen tillstyrks av Svenska draghundsportförbundet. Ett specialidrottsförbundet ska enligt gymnasieförordningen tillstyrka utbildningen för att den ska godkännas.

Specialidrott får ingå med 200 gymnasiepoäng i programfördjupningen och med 200 gymnasiepoäng i det individuella valet. Ämnet får läsas som utökat program med högst 300 gymnasiepoäng.

 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-05-16 10.54
av Åsa Evertsdotter