2018-12-21 09.29

Gemensam miljö- och byggavdelning med Bergs kommun ser snart dagens ljus

Den 1 januari 2019 är officiellt startdatum för samverkan mellan Bergs och Härjedalens kommuner i miljö- och byggfrågor. Den nya gemensamma miljö- och byggavdelningen har kontor i Svenstavik, Sveg, Hede och Funäsdalen.

– Det här ger oss möjlighet att ha myndighetsutövningen nära medborgarna, större möjligheter att vara tillgängliga och ge god service eftersom vi blir fler som kan täcka upp för varandra och i större grad ha medarbetare med specialistkompetenser, säger Cilla Gauffin som är nytillträdd chef för den nya gemensamma miljö- och byggavdelningen.

Den gemensamma miljö- och byggnämnden för de två kommunerna har säte i Bergs kommun. Av nämndens sju ledamöter kommer fyra från Härjedalen och tre från Bergs kommun, som innehar ordförandeposten i nämnden den kommande mandatperioden. Till ordförande i Bergs och Härjedalens gemensamma miljö- och byggnämnd valdes nyligen Lena Kjellsson (C).

Nya kontaktvägar till miljö- och byggavdelningen

Den största skillnaden är att handläggare från Härjedalens kommuns miljö- och byggförvaltning byter mejladresser från @herjedalen.se till @berg.se.

Officiell mejladress till miljö- och byggavdelningen är mob@berg.se. Alla handläggare har kvar samma telefonnummer. Kontaktuppgifter finns på respektive kommuns webbplats.

Varför gemensam nämnd och förvaltning?

I slutet av 2017 beslutade kommunfullmäktige i de båda kommunerna att börja samarbeta i en gemensam miljö- och byggnämnd med tillhörande förvaltning.

Tanken med sammanslagningen är att rusta organisationen bättre för framtiden när det gäller att uppfylla lagkrav men även för att behålla och utveckla specialkompetens hos medarbetare och på så vis säkra god service till medborgarna i de två kommunerna.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-12-21 09.29
av Sarah Tjärnås