2018-06-04 14.23

Elever gör flashmobb för att visa hur tobak dödar

Torsdag 31 maj gör eleverna i Härjedalen flashmobbar för att uppmärksamma hur farligt tobak är. Eleverna kommer att lägga sig ner och dö för att visa hur tobak dödar och krossar hjärtat.

Funäsdalen
110 elever gör flashmobb vid busstorget 9.30.

Hede
95 elever gör en flashmobb. Samling på skolgården 14.00 för gemensam avmarsch.

Sveg
150 elever tågar från Södra skolan till Medborgahuset och gör en flashmobb i parken vid Medborgarhuset 14.30.

Skolorna i Härjedalen använder kontraktsmetoden Tobaksfri duo för att få elever att inte röka eller snusa.

Torsdag 31 maj firar Tobaksfri duo 25-årsjubileum samtidigt som Världshälsoorganisationens tobaksfria dag engagerar eleverna i årskur 6–9 i Härjedalens skolor.

Eleverna använder hastaggen #tobaksfriduo25 och deltar i en tävling där de kan vinna en dag i Surfbukten i Östersund. Tävlingen sker i samverkan med Härjedalens kommun, länsstyrelsen och Region Jämtland-Härjedalen.

- Rektorer, mentorer och elevhälsan har visat stort intresse för dagen, säger Agneta Roberts, folkhälsosamordnare. 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-06-04 14.23
av Åsa Evertsdotter