2018-08-10 14.30

Eldnings­förbudet upphör

Det generella eldningsförbudet i Jämtlands län upphör fredag 10 augusti klockan 12.00. Räddningstjänsten uppmanar ändå till försiktighet.

The general fire ban in the county of Jämtland expires on August 10 at 12 noon. But we still call for caution.

Minskad risk för brand

På grund av minskad risk för brand i skog och mark har länsstyrelsen i Jämtlands län bedömt att det inte längre finns behov av något generellt eldningsförbud i länet. Bedömningen om att häva eldningsförbudet har gjorts utifrån prognosunderlag från SMHI och i samråd med länets räddningstjänster och polismyndigheten.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-08-10 14.30
av Åsa Evertsdotter