2017-02-20 13.38

Vem vill du ska vinna 10 000 kr?

Nu är det dags att nominera kandidater till Region Jämtland Härjedalens pris Årets folkhälsoinsats. Utmärkelsen tilldelas personer, organisationer, sammanslutningar eller offentliga verkamheter med koppling till länet som på ett föredömligt sätt tagit initiativ till åtgärder som positivt påverkar folkhälsan.

Det innebär att den du vill nominera har bidragit till ett socialt, fysiskt och psykiskt välbefinnande samt ökat den jämlika hälsan mellan olika grupper i samhället. Insatserna ska i första hand ha genomförts under år 2016.

Förslag eller ansökan ska vara inlämnade senast den 28 februari, antingen via formulärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller e-post till region@regionjh.se (ange diarienummer RS/2446/2016. i ärendemeningen).

Du kan också skicka din nominering till Regionstyrelsen, Box 654, 831 27 Östersund. Märk kuvertet med Diarienummer RS/2446/2016.

Prissumman är 10 000 kronor och kan delas ut till en enskild eller delas mellan flera pristagare.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-02-20 13.38
av Ingela Kälvedal