2017-04-27 13.30

Tänk på djuren under Valborg

Valborgsmässoafton är en mysig tradition, men kvällen kan sluta i tragedi för igelkottar och andra djur. Med enkla medel kan man förhindra att vilda djur brännskadas svårt eller bränns till döds. Högarna med ris, kvistar, löv och annat utgör perfekta boplatser för igelkottar, men även för kaniner, harpaltar och småfåglar. När majbrasan tänds riskerar den att bli en dödsfälla.

Igelkottar är långsamma, nattaktiva djur och söker sig gärna ner i hålor för att gömma sig. Det gör att de kanske inte tar sig ut, eller att de brännskadas, när brasan tänds på. Igelkottar som ännu inte vaknat går en plågsam död till mötes om majbrasan tänds utan att först ha kontrollerats.

Det finns några enkla åtgärder som man kan ta till:

  • Försäkra er om att inga djur bosatt sig i rishögen.
    Även om riset till majbrasan samlats ihop nyligen bör rishögen kontrolleras. Ett bra sätt är att dagen innan, eller samma dag, flytta rishögen en bit bort och söka igenom rishögen innan den tänds på. Är majbrasan stor kan det vara bra att använda en lång planka för att häva upp brasan.

Genom att lägga den lilla extra tiden på att kontrollera och flytta majbrasan kan vi rädda liv den 30 april och visa omsorg om de vilda djuren. Tack för förhand och med önskan om ett trevlig firande!

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-04-27 13.30
av Ingela Kälvedal