2017-01-31 12.30

Stor skolsatsning på gång

Kommunstyrelsen beslutade 25 januari 2017 att föreslå kommunfullmäktige att anslå två miljoner kronor till utredning och projektering av nya skollokaler i Sveg. En projektering som ska resultera i en om- eller nybyggnation av skollokalerna.

-Vi ser positivt att utredningarna är gjorda och att vi nu har ett bra underlag att utgå ifrån när vi fortsätter arbetet med att skapa en bra skolmiljö. Vi måste ha råd att satsa på våra barn och ungdomar. Det är hög tid för det nu, säger kommunalråd Victor Ericsson (M).

Anders Häggkvist, Carina Nilsson och Victor Ericsson i samspråk över satsningen.

Åtgärdsplaner på plats

Idag, 31 januari 2017, har Härjedalens kommun överlämnat Oktopals (företaget som fått uppdraget att göra den oberoende utredningen) utredning till Miljö och byggnämnden med förslag på åtgärder vid Södra skolan och Härjedalens gymnasium.

Oktopal har under december 2016 och januari 2017 genomfört en genomgripande analys av lokalerna. Det finns inget i Oktopals utredning som pekar på att det skulle vara hälsovådligt att vistas i lokalerna. Däremot visar utredningen att underhållet av lokalerna, under många års tid, varit bristande och det finns ett omfattande renoveringsbehov.

Samtidigt som Oktopals utredning har pågått har bildningsförvaltningen fått i uppdrag att se över hur framtida lokaler ska utformas och var de ska placeras.

Under utredningstiden räknar kommunen med att kunna bedriva undervisning i de lokaler som idag inte är belagda med nyttjandeförbud.

För att säkerställa miljön under utredningsarbetet kommer ventilationen att gå dygnet runt. Kontroller så att nya fuktskador inte uppstår kommer regelbundet att ske. Tillsyn och skötsel av lokalerna kommer att säkerställas i dialog med verksamhetsutövarna. Luftprover kommer att tas under utredningstiden.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-01-31 12.30
av Henry Jonasson