2017-11-30 10.19

Störande ljud i Sveg

I samband med den första driftsättning av det nya kraftvärmeverket, KVV Kopparslagaren i Sveg som Härjeåns nu bygger kommer ångledningar att blåsas rena från partiklar som annars skulle kunna skada anläggningens ångturbiner.

Renblåsning kan ske under ca 1 minut under 20-50 tillfällen. I samband med dessa blåsningar är ljudnivån mycket hög. Blåsning sker mot söder. Mot samhället dämpas ljudet något av skogspartier. Ljudet stegras och avtar gradvis under några få minuter. Renblåsning sker dagtid 08:00 – 16:00 fördelat på 1 - 8 dagar. Variationen i antal blåsningar och den totala tiden för arbetet är beroende av hur fort alla partiklar kan avlägsnas. Renheten i ångan börjar kontrolleras efter ca 10 blåsningar.

Datum för blåsningar är under vecka 49-50 för högtrycksturbinerna. Preliminära datum för lågtrycksturbinen är vecka 3-7, 2018.

Renblåsning sker endast när pannan är ny och behöver inte upprepas senare.

Se harjeans.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för uppdaterad information.
Frågor besvaras av Björn Groth 0680-242 45.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-11-30 10.19
av Henry Jonasson