2017-01-12 08.57

Södra skolan och gymnasiet i Sveg

Vid en samlad fackmannamässig bedömning intygar företaget Oktopal, som fått uppdraget att göra den oberoende utredningen, att skollokalerna med några undantag är säkra att använda. Oktopal fortsätter arbetet med att ta fram åtgärdsförslag för att rätta till de brister som upptäckts.

För högstadieeleverna innebär detta att skolstarten skjuts upp till torsdag den 12 januari. Vissa av högstadieelevernas lektioner kommer att förläggas till skolan i Ytterhogdal.

Gymnasiet startar som planerat den 10 januari och kommer att utnyttja befintliga lokaler.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-01-12 08.57
av Henry Jonasson