2017-07-04 07.21

Skolinspektionens godkännande

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av Härjedalens kommuns styrning och ledning av förskolans kvalitet. Skolinspektionen har valt ut 29 huvudmän för denna granskning där såväl enskilda som kommunala huvudmän ingått. Syftet är att granska hur huvudmannen styr och stödjer förskolan mot måluppfyllelse enligt de nationella målen, främst förskolans läroplan.

Skolinspektionen har meddelat att granskningen i kommunen visar att samtliga områden som granskats och bedömts fungerar väl. Skolinspektionen säger att Härjedalens kommun har ett fungerande system för att leda arbetet med förskolans kvalitet.

Förvaltningschef Carina Nilsson

Beskedet är ett kvitto på att vi är på rätt väg säger förvaltningschefen Carina Nilsson. Vi har en ny struktur på det systematiska kvalitetsarbetet och ett nytänkande när det gäller dialog och samverkan. Huvudmannen tydliggör målen och involverar förskolans personal, förskolechefer, förvaltning och den politiska nämnden i uppföljningsarbetet som sker kontinuerligt under hela året.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-07-04 07.21
av Henry Jonasson