2017-01-16 16.06

Skolchef sätter sig i skolbänken

-I mitt dagliga arbete som skolchef ställs jag inför diverse beslut i olika frågor som rör personal, verksamhet men även elever. Jag har dock under en längre tid känt att elevperspektivet är en pusselbit som saknas för att jag ska kunna få en helhetsbild av verksamheten i mitt arbete. Med anledning av detta har jag valt att följa en klass under en veckas tid och lotten föll på årskurs 8 vid Funäsdalens skola. Måndagen den 23 januari påbörjar jag mitt klassbesök som kommer att pågå under hela vecka 4.

Jag kommer att följa klassen på samtliga lektioner och genomföra alla uppgifter klassen får under veckan. Tanken är att min vecka inte ska präglas av ett lärarperspektiv utan helt och hållet ha ett elevfokus. Alla lärare som undervisar klassen är införstådda i mitt uppdrag. Jag träffade även eleverna i slutet av förra veckan och de verkade inte ha något emot att få en ny klasskompis under en vecka.

Jag tycker att det ska bli en mycket spännande och annorlunda vecka. Det pirrar lite i magen både av nervositet och av förväntan men jag ser väldigt mycket fram emot detta.

Vänliga hälsningar från Carina Nilsson
Skolchef Härjedalens kommun men också blivande elev i årskurs 8.

Carina.nilsson@herjedalen.se
070-210 23 47

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-01-16 16.06
av Henry Jonasson