2017-11-08 10.08

Samråd om kulturen i Härjedalen

Under 2018 kommer både en ny regional kulturplan och nya kommunala planer för kultur att tas fram. Därför bjuder vi in till samråd om kulturen i Härjedalen.

Kulturen berör oss alla! Var med och tyck till, din åsikt är viktig!

Förutom kulturaktörer, arrangörer och utövare (amatörer och professionella) är även alla ni andra varmt välkomna till en diskussion om frågor som är angelägna för vår kommun men också för den regionala kulturen.

  • Vilka är de viktigaste kulturfrågorna i Härjedalen inför framtiden?
  • Vilka kulturverksamheter i Härjedalen tycker du har betydelse för hela länet, eller för hela landet?
  • På vilket sätt kan den regionala kulturen vara ett komplement till den lokala?

  Tisdag 14 november kl. 17.00 stora konferensrummet kommunkontoret i Hede.

  Företrädare för kommunen och kulturen för region Jämtland Härjedalen kommer att närvara.

  Föranmäl din fråga eller diskussionsämne till patrik.bystrom@herjedalen.se 070-240 27 08

  Varmt välkommen!

  Sidinformation

  Sidan uppdaterad 2017-11-08 10.08
  av Henry Jonasson