2017-09-04 08.32

Planprogram i Funäsdalen

Från Funäsdalen har det inkommit ett flertal förfrågningar angående möjligheter att bygga permanentboende och möjlighet till utvidgning av verksamheter.

Med anledning av att det råder brist på permanetboende i Funäsdalen, och att flera av detaljplanerna och planbestämmelserna är gamla och inaktuella, önskar kommunen nu höra om det finns fler fastighetsägare/medborgare som är intresserade eller har förslag på förändringar i gällande planer för att möjliggöra byggande av permanentboende och eller utvidgning av andra verksamheter i Funäsdalen.

Se mera

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-09-04 08.32
av Henry Jonasson