2017-12-20 13.19

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa

Staten höjer inkomsttaket för maxtaxa från och med den 1 januari 2018. Det innebär att hushåll med en sammanlagd inkomst över 46 080 kr/mån brutto får höjda avgifter för förskola och fritidshem. Från 43 760 kr/mån till 46 080 kr/mån.

Högsta avgiftsbelopp per månad enligt nedan

Förskola

  • barn 1: 3 procent av inkomsten - dock högst 1 382 kronor/månad
  • barn 2: 2 procent av inkomsten - dock högst 922 kronor/månad
  • barn 3: 1 procent av inkomsten - dock högst 461 kronor/månad

Fritidshem

  • barn 1: 2 procent av inkomsten - dock högst 922 kronor/månad
  • barn 2: 1 procent av inkomsten - dock högst 461 kronor/månad
  • barn 3: 1 procent av inkomsten - dock högst 461 kronor/månad

Från och med fjärde barnet är omsorgen gratis. Yngsta barnet räknas som barn nummer 1.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-12-20 13.19
av Henry Jonasson