2017-09-28 08.12

Inventering av lekbottnar för fisk

Just nu pågår arbetet med att inventera och förbättra lekbottnar i biflöden till Ljusnan. Här är det Hedevikens FVO som i samråd med Härjedalens kommun, lägger ut ca 8 ton lekgrus i Kvarnån, så att möjligheterna ökar för Ljusnanöringen, att reproducera sig.

Härjedalens kommun och berörda fiskevårdsområden, har fått möjligheten via Sportfiskarnas fond: Ge Fan i Våra Vatten, att starta upp arbetet i biflöden till Ljusnan. Även partier i huvudfåran kommer att inventeras och förbättras.

Arbetet är en del i ett större perspektiv, där det pågår ett antal projekt som syftar till att förbättra möjligheten för det storvuxna bestånd av öring som finns i Ljusnan, att reproducera sig.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-09-28 08.12
av Henry Jonasson