2017-03-30 08.12

Härjedalen och Berg bildar bolag

Härjedalens och Bergs kommuner har ställt sig positiva till att inleda en förstudie om att bilda ett gemensamt VA- och renhållningsbolag, en gemensam miljö- och byggförvaltning och en gemensam miljö- och byggnämnd.

-Det främsta syftet med gemensamma verksamheter är att en större verksamhet ger större möjligheter till effektivisering och specialisering. Erfarenheter från andra kommuner som gjort sammanslagningar av verksamheter i bolag eller gemensamma förvaltningar tyder på att en större verksamhet underlättar kompetensförsörjning och personalförsörjning, säger Ralf Westlund kommunchef i Berg.

-Vår bedömning är att bolagsform är den mest lämpliga verksamhetsformen för VA- och renhållningen. Majoriteten av de kommuner som har gemensamma verksamheter inom VA- och renhållning väljer bolagsform. För verksamheterna inom miljö- och bygg bedömer vi att en gemensam nämnd och förvaltning är den bästa formen.

Vi anser att det finns fördelar med att bedriva två samverkansprojekt parallellt. Diskussionerna om var verksamheterna ska ha sitt huvudsäte och vem som är vinnare på förändringarna kan då hanteras på ett smidigt sätt. VA och renhållningen har ett nära samarbete med miljö- och byggförvaltningarna och ser en fördel om det framtida gemensamma bolaget har en förvaltning att jobba med, säger Gunnel Gyllander, kommunchef i Härjedalen.

Härjedalens kommun föreslås ansvara för utredningen av gemensamt VA- och renhållningsbolag och Bergs kommun föreslås ansvara för utredningen av gemensam nämnd och förvaltning inom miljö- och byggverksamheten. En styrgrupp bestående av kommunstyrelsernas ordförande och vice ordförande, oppositionsråd och kommuncheferna i de båda kommunerna bildas.

-Vi ser positivt på det här samarbetet, som små kommuner måste vi rusta oss för att möta framtiden. Det här är ett sätt att säkerställa kompetensförsörjningen och också hitta ekonomiska vinningar, säger Therese Kärngard, kommunalråd i Berg.

Anders Häggkvist, kommunalråd i Härjedalen håller med.
-Våra kommuner har mycket gemensamt och flera områden som gränsar till varandra. Så ett samarbete känns naturligt.

Kontakt Bergs kommun
Therese Kärngard, kommunalråd, Bergs kommun: 070-303 15 50
Ralf Westlund, kommunchef, Bergs kommun: 070-494 04 06

Kontakt Härjedalens kommun
Anders Häggkvist, kommunalråd Härjedalens kommun 070-339 13 51
Gunnel Gyllander, kommunchef Härjedalens kommun 070-245 09 50

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-03-30 08.12
av Henry Jonasson