2017-12-13 09.41

Digital anslagstavla

Kommunen kommer nu att börja använda en digital anslagstavla på vår hemsida, och ersätta den gamla anslagstavlan som är uppsatt i Medborgarhuset.

En ny kommunallag gäller från och med 1 januari 2018 och lagen (1970:462) om vissa anslag på kommuns anslagstavla upphävs.

Det innebär bland annat att fullmäktiges sammanträden inte längre måste annonseras ut i den lokala tidningen och att den officiella anslagstavlan i fortsättningen ska vara webbaserad. Tidpunkten för fullmäktigesammanträdet ska därmed tillkännages på den digitala officiella anslagstavlan.

Kommunen kommer från och med 1 januari 2018 endast att använda den digitala officiella anslagstavlan.

Se digital anslagstavla

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-12-13 09.41
av Henry Jonasson