2017-03-02 10.39

Bemanningsenheten läggs ner

På socialnämnden den 28/2 presenterade Socialförvaltningen förslag till nedläggning av bemanningsenheten som en enhet i socialförvaltningen. Bemanningsenheten har funnits i socialförvaltningen sedan 2007. Socialnämnden har tagit beslut att godkänna förvaltningens förslag till beslut att avveckla bemanningsenheten.

Efter 10 år med bemanningsenheten i socialförvaltningen kan vi konstatera att vi inte ha lyckats leva upp till ambitionerna vi hade när vi startade upp enheten.

Syftet med bemanningsenheten var att underlätta personalrekryteringen inom vård och omsorg, rekrytera och behålla kompetent personal samt att frigöra tid för chefer att aktivt arbeta med ledarskapsfrågor.

Målet med bemanningsenheten var att sänka kostnaderna för övertid, erbjuda heltidsanställningar, centrering av all personalrekrytering, trygg och bra arbetsmiljö för vikarier (introduktion) och tydligare ledarskap. Vi lyckades att nå målet med att erbjuda heltidsanställningar men vi misslyckades med övriga målen.

Vi är medvetna om att beslutet inte löser våra utmaningar, men vi inser vikten av nytänkande inför framtiden. Vi kommer fortfarande att ha utmaningar med rekrytering, med tydligare ledarskap och med våra kostnader. Vi tänker om, vi tänker nytt, vi tänker område, vi tänker lösningar på problemen.

Inför sommaren 2017 kommer vi att samverka med enhetschefen för bemanningsenheten och områdescheferna för att säkerställa en god sommarrekrytering och sommarplanering. Varje område har tagit fram en plan inför avvecklingen av bemanningsenheten och kommer att arbeta strukturerat för att få en bra övergång.

Vi tackar Christina Christensen som startade bemanningsenheten 2007. Tillsammans med kollegor på Härjedalsgatan 7 och över hela Härjedalen har ni hållit ihop bemanningsenheten trots de utmaningar som uppdraget har inneburit. Era kompetenser och erfarenheter från tiden med bemanningsenheten kommer att vara avgörande för hur vi tacklar våra gemensamma utmaningar i framtiden. Inga varsel/uppsägningar av poolanställda i bemanningsenheten är aktuella.


Justin Cruseman, t.f. socialchef 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-03-02 10.39
av Ingela Kälvedal