2017-12-05 11.39

Ändring i terrängkörningslagen

Att köra snöskoter ingår inte i allemansrätten. Därför är det inte självklart att du får köra på annans mark. Det är förbjudet att passera annans mark om det kan uppstå skada. Bäst är att följa skoterlederna och att alltid köra på väl snötäckt mark utan att störa, förstöra eller på annat sätt bryta mot lagen.

Ta i förväg reda på om det finns några områden med begränsningar för snöskotertrafik där du har tänkt att köra snöskoter.

Ändring i terrängkörningslagen

Regeringen har efter riksdagens beslut utfärdat en lag om ändring i terrängkörningslagen. Att köra i terrängen kan vara ett brott mot terrängskörningslagen. Om körningen görs utan markägarens tillstånd kan det enligt brottsbalken också vara fråga om skadegörelse eller olovlig körning med motorfordon på annans mark.

Den som utan lov, färdas över någon annans mark som kan skadas, kan dömas för tagande av olovlig väg till böter eller fängelse i högst sex månader (Brottsbalken 12 kap 4 §). Lagen trädde i kraft den 1 juli 2017.

Se mera information

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-12-05 11.39
av Henry Jonasson