2016-11-22 08.54

Ungdomsdemokratidagen 2016

Den 18 november var den årliga Ungdomsdemokratidagen och höstrocken tillsammans med Bergs kommun. Ungdomsdemokratidagen har genom åren utvecklats genom ett samarbete med skolorna. Innan demokratidagen har eleverna i år 7 till och med gymnasiet genomfört lektioner som handlat om demokrati och Jämtlands läns ungdomsstrategi. I ungdomsstratgin finns sex olika områden (utbildning och kompetens, arbete och entreprenörskap, boende och kommunikation, inflytande och delaktighettrygghet och hälsa samt kultur och fritid). Varje klass har fått lämna förslag på nya saker eller åtgärder inom respektive område som de tycker är viktiga.

På Ungdomsdemokratidagen jobbade eleverna från Härjedalen med de olika förslagen och det mynnade ut i 13 medborgarförslag som politikerna får ta ställning till.

I Bergs kommun arbetade ungdomarna med att lämna förslag till den nya översiktsplanen som är på gång.
-Vi tycker att det är jätteviktigt att lyssna på ungdomarna i den här frågan. Det är ju ungdomarna som kommer påverkas allra mest av den nya översiktsplanen, sa Bergs kommuns miljö-och byggchef Cilla Gauffin.

Kommunalråden från Berg och Härjedalen fanns också på plats och berättade om vad som skett under året sedan förra demokratidagen.
- Ungdomsdemokratidagen har funnits i sex år och det är en väldigt viktig dag för att möta ungdomarna och höra vad som är viktigt för dem. Ungdomarna får även en möjlighet att möta politiker och tjänstemän, berättade Bergs kommunalråd Therese Kärngard.

De cirka 80 ungdomarna från Berg och Härjedalen bjöds också på en föreläsning och improvisationsteater under förmiddagen. På kvällen gick den årliga Höstrocken av stapeln med DJ Hammerdal som styrde discogolvet för de cirka 250 ungdomarna som var på plats.

Ungdomsdemokratidagen 2016

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-11-22 08.54
av Henry Jonasson