2016-08-19 11.11

Tvååring rymde från förskolan

Tisdag den 12 juli tog sig ett barn ut från en förskola i Sveg. Händelsen var orsakad av den mänskliga faktorn och var en olyckshändelse. Barnet var borta från förskolan ca 10-15 minuter. Barnet och familjen mår efter omständigheterna bra.

En anmälan om tillbudet är upprättad. Kommunen kommer att se över anmälan och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra att en liknande situation uppstår igen. Personalen på förskolan har efter händelsens inträffande agerat på ett mycket professionellt och exemplariskt sätt.

I dag har dessa åtgärder gjorts:
Grindarna ut mot parkeringen förses med självstängande grindar som är försedda med låsanordning som måste öppnas med tvåhandsgrepp. Detta innebär att grindarna endast kan öppnas av vuxna.

Det har ytterligare kompletteras med en grind inne i huset. Denna grind förhindrar barnen att komma in i köket och ta sig ut via kökspersonalens entré.

Carina Nilsson, Förvaltningschef bildning, fritid och kultur

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-08-19 11.11
av Henry Jonasson