2016-06-07 14.38

Turismen slår nya rekord

Besökarna trivs uppenbarligen väldigt bra i Härjedalen och de företag som jobbar med att skapa aktiviteter och upplevelser för våra besökare gör ett fantastiskt jobb, säger näringslivschef Thony Gustafson.


Besökarna till Härjedalen spenderade drygt 1,6 miljarder kronor under 2015, vilket är en ökning med 101 msek jämfört med 2014.
- Eftersom de flesta pengarna omsätts och landar i Härjedalen, är utvecklingen och tillväxten i branschen en mycket viktig faktor – inte minst när det gäller sysselsättning och arbetstillfällen, säger Thony.

Antalet årsarbeten har ökat med nästan 100 personer och branschen sysselsatte 1 874 årsarbeten 2015.

Antalet övernattningar har också nått helt nya nivåer. 2015 redovisades nästan 3 miljoner turistiska övernattningar i Härjedalen. Den största förändringen var att antalet hotellövernattningar som ökade kraftigt. Även antalet övernattningar i stugbyar och hyrda stugor har ökat. De kommersiella övernattningarna ökade med 111 000st eller + 7 %.


Svenskar svarade för 95 % av alla övernattningar, eller drygt 2,8 miljoner övernattningar. Totalt var det 139 895 utländska övernattningar under 2015. Av dessa svarade Norge för cirka 63 %.


- Vi har genomfört de här undersökningarna under flera år och man kan se tydliga mönster och samband inte minst när det gäller företagens investeringar, marknadsföring, kommunens planarbete, arbetet med V/A- frågor och utfallet i besöksnäringen. Vi har ännu inte något bra underlag på vilka överspillningseffekter den här ökningen får på andra branscher, men helt klart ser vi en stor efterfrågan på olika hantverkare som snickare, rörmokare med flera som direkta effekter av den ökande turismen, säger Thony.

Härjedalens kommun
Thony Gustafson
Näringslivschef
thony.gustafson@herjedalen.se
0680-162 95

Bilagor: TEM 2015 Härjedalen och Utveckling turismen i Sverige 2015 PDF (pdf, 509.8 kB)

Resultat för 2015 har utförts med data från en tidsserie i TDB kompletterat med omsättningsdata från SCB och resestatistik. RESURS har ett tillräckligt stort underlag av data för att garantera och leverera marknadens mest trovärdiga resultat.
PRESENTATION AV RESURS
RESURS för Resor och Turism i Norden AB är ett konsultföretag inom resor och turism, bildat 1987 som dotterbolag till dåvarande Sveriges Turistråd (ägt till vardera hälften av Staten och turistnäringen) och privatägt sedan 1992.
RESURS är helt oberoende i förhållande till det offentliga, branschorganisationer och kommersiella aktörer. RESURS verkar uteslutande inom sektorn resor och turism.

Rapport är utförd av Lars Paulsson, © RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEL 08-559 232 40 • resurs@resurs.turism.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-06-07 14.38
av Henry Jonasson